Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00804-4
Titel

Hus z Chojeckiego: Czechia i Czechowie

ErschienenSłowianin. Dwutygodnik polityczny rok II. 1869, pół. I. 69-73, 89-93
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Jan Hus
URL (primär)https://books.google.de/books?id=fcNfAAAAcAAJ
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 804, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Czechia i Czechowie przy końcu pierwszej połowy XIX w. / Chojecki Edmund
Hus.
Hus.
Hus i Hieronim z Pragi, np. Bogucki Józef ks.
Hus i Husyci, podług Palackiego i Sommera / Gliszczyński Michał
Hus, jego życie, czyny i śmierć / Śliwka Jan
Brożik Wacław, np. Hus B.