Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00797a
AutorProchaska Antoni
Titel

Polska i Husyci po odwołaniu Korybuta z Czech. (Od końca 1422 r. do 1427 r.)

ErschienenPrzew. nauk. 1883, (XI), 262- 76, 351-77, 467-77 i 535-56
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 797, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Polska i Czechy w czasach husyckich aż do odwołania Korybuta z Czech / Prochaska Antoni
Do Czech, p. R.
Literackie listy z Czech. I. Ruch literacki czeski r. 1880. / Polabsky Arnoszt
Po Dniestru od Anuly do Chocimia
Bibliografija przekładów z piśmiennictwa polskiego na język czeski do końca 1882 r. / Jelinek Edward
Historyczna powieść polska. Studyum krytycznoliterackie (od Niemcewicza do Kaczkowskiego). / Choiński-Jeske. T.
Listy Bułharyna do Lelewela, od r. 1821-30.