Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00788
AutorSokołowski Aug.
Titel

Stosunki cze-sko-polskie za czasów wojen husyckich

ErschienenDziennik literacki. Lwów 1868, s. 489, 505, 521, 538, 556, 575
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)http://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/17153
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 788, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z czasów wojen husyckich, p. Al. Ar. / Stiaśny A. B.
Z wojen husyckich. (obrazek hist.) / Rogosz Józef
Stosunki literackie czesko-polskie / Nowaczyński Adolf
Lwów za ruskich czasów / Czołowski Aleks.
Wzajemne stosunki kulturne Czechów z cudzoziemcami aż do wojen husyckich. (Treść książki Tadry: Kulturni styky Czech s cizinou aż do valek husitskych)
Siedziby Słowian za czasów starożytnej Germanii / Anton
Dumy podolskie za czasów panowania tureckiego / Zaborowski Tymon