Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00786
Titel

Bracia czescy w dawnej Polsce

ErschienenPrzyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1835, I, 127, 130
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/10535
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 786, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wielki tydzień w dawnej Polsce / Synoradzki, M.
Lud wesołków w dawnej Polsce. Рец. E. Mol / Lepszy, L.
Udział Czechów w rozwoju oświaty i nauki lekarskiej w dawnej Polsce / Krasiński Hubert
Bracia i siostra / A. G.
Chłopi czescy z okolic Pilzna / Nowakowski F.
Jak się zbogacają włościanie czescy / Malinowski M.
Spory o unię w dawnej literaturze / Bruckner Aleks.