Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00779
AutorGorzycki Kaz.
Titel

Wpływ Stolicy apostolskiej na rokowania pokojowe Kazimierza W. z Czechami i Zakonem niemieckim

ErschienenOdb. z Przew. nauk. 1893, 8°, s. 37, hal. 50
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 779, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Stosunki stolicy apostolskiej z Iwanem Groźnym / Zakrzewski Win.
Stosunki stolicy apostolskiej z Iwanem Groźnym / Zakrzewski Win.
O. Possewin wobec dzisiejszej krytyki. »Stosunki stolicy apostolskiej z Iwanem Groźnym«.
Sprawy Kościoła. (Stan kościoła katolickiego w Serbii. Czarnogóra wobec Apostolskiej stolicy. Serbowie łużyccy pod obroną kościoła. Postępy katolickiej pracy między Rusinami. Obrońcy i wrogowie Kościoła między Słowakami) / Czaykowski K.
Кириллъ и Меѳодій. Ихъ жизнь, апостольскіе подвиги и ученые труды. Литературная полемика изъ-за этихъ братьевъ между католическими и православными писателями / Никитинъ В.
Królewna polska między Słow. (Anna, córka Kazimierza Wielkiego)
W sprawie zajęcia Rusi przez Kazimierza Wielkiego / Prochaska Ant.