Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00767
Titel

Epizod z dziejów czeskich z r. 1621.

ErschienenPrzyjaciel domowy (Lwów) 1862, s. 10
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/51417
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 767, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rys dziejów czeskich / Gajsler Justyn Felix
Walka o biskupstwo (lwowskie). Epizod z dziejów kościoła wschodniego / Lisiewicz Z. dr.
Sądy konfederacyjne z roku 1672-1673. Epizod z dziejów sądownictwa polskiego / Pazdro, Z.
Albrecht Jan Smirzycki, kartka z dziejów zaburzeń czeskich / Puffke-Lipnicki E.
Epizod z wojen kozackich / Ł. T.
Z czeskich wspomnień / Jankowski Czesław
Nasi posłali. (Epizod z historyi dni czerwcowych 1848 r. w Ba ryżu) / Turgieniew Iwan