Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00764
AutorDubrowski P.
Titel

O czeskich wojennych taborach w XV w. Album lit.

OrtWarszawa 1848, s. 181-8
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 764, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O lit. ruskiej
Wojewodowie kijowscy w w. XV i XVI. / K. P.
O stronnictwach czeskich / Langner J.
Lit niebieski / Zdziarski, S.
Album malownicze Kijowa / Bartoszewicz Julian
Listy o literaturach słowiańskich. (O czeskiej lit.) / Grabowski Br.
Wysłouchów a M. Album Jelinka