Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00763
Titel

Rys przyszłej konstytucyi dla ziemi czeskiej

ErschienenCzas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1849, nr. 39
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication/20747
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 763, s. 33-36
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Krótki rys historyi Maticy czeskiej / Purkinie
O Bojach, najstaroiytniejszym w ziemi czeskiej narodzie
Wyższa szkoła dla dziewcząt w Pradze czeskiej / Unicka M.
Serbia w przeddzień rewizyi konstytucyi
Z dziejów konstytucyi w Rosyi
Publikacya konstytucyi chłopom Rusie przez Niemców / Szczucki Baltazar
Na ziemi Chodów / G. Smólski