Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00763
Titel

Rys przyszłej konstytucyi dla ziemi czeskiej

ErschienenCzas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1849, nr. 39
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication/20747
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 763, s. 33-36
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z dziejów konstytucyi w Rosyi
Wiersz Słowaka na pamiątkę dnia 18 lutego 1867, dnia przywrócenia konstytucyi węg. (z czas. Krajan)
Serbia w przeddzień rewizyi konstytucyi
Publikacya konstytucyi chłopom Rusie przez Niemców / Szczucki Baltazar
»Sprawa 169-ciu«. (Z dawnej kroniki konstytucyjnej), p. -ik- N. / Rachmanow N.
Reforma konstytucyjna w państwie rosyjskim / Godlewski Stefan
Konstytucyjny spisek w Rosyi / A. Z.