Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00760
Titel

Krótki spis o porażce Maxymiliana, (z rękopisu czeskiego)

ErschienenRozm. nauk. Krak. 1829, s. 47-52
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 760, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z piśmiennictwa czeskiego
Z teatru czeskiego / Grabowski Ignacy
Z czeskiego karnawału
O Rusinach w w. X. z rękopisu arabskiego
O Serbii i Serbach. Krótki zarys / Miecznik Ant.
Spis imion słowiańskich z krótkiemi wiadomościami historycznemi
Masaryk. Neoslawizm (przekł. z czeskiego)