Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00755
Titel

Związek dziejów polskich z morawskiemi

ErschienenDziennik literacki. Lwów 1854, s. 65, 89
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)http://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/17153
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 755, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Związek Polski z Rosyą
Droga do niewoli. Ustęp z dziejów kozacko-polskich zatargów / Rawita-Gawroński
Myśli do dziejów słowiańskich a w szczególności polskich
Z dziejów unii. / Bartoszewicz Julian
Z dziejów odrodzenia Czech
Z dziejów carstwa bułgarskiego / Piotrowski Ant.
Z dziejów sekciarstwa rosyjskiego / Szarłowski A.