Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00753
AutorAntoszka
Titel

Czechy i naród czeski. Część II. Krótka historya Czech

OrtWarszawa 1908, 8 mała, s. 164, kop. 30. (hal. 80)
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 753, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Czechy i naród czeski. Część I. Opis Czech / Antoszka (Smiskowa)
Krótka historya żydów, p. S. S. Część II. / Dubnow S. M.
Jedna ekspozycya słowiańska. I. Czeski naród na w., II. Magnaterya na wystawie
Studya nad historyą języka bułgskiego. Część I i II. / Kalina Ant.
Krótka historya państwa rosyjskiego / Ostrowski Piotr
Czechy, historya, geografia, statystyka
Naród czeski, jego oświata i piśmiennictwo / Suchecki Henryk