Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00752
AutorTomek Wacław
Titel

Historya królestwa czeskiego, p. H. Strażyńska

OrtKraków 1902, 8, t. I. s. 271, t. II, 1903, 8°, s. 291, po kor. 4
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 752, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Muzeum Królestwa czeskiego w Pradze
Historya jednej zbrodni, p. H. Batorska / Gorkij Maksym
Odgłos pieśni ruskich, z czeskiego p. Szuman H. / Czelakowski Fr.
Kapitał Pani Zuzejkowej, p. Strażyńska / Kuszeticka Bożenna
Polskiemu narodowi, p. H. Chęciński / Sztulc Wacław
Krótka gramatyka czeska, p. J. Krzywicki / Tomek Wacław
Historya prawodawstw słowiańskich / Maciejowski Wacław