Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00749
AutorGajsler Justyn Felix
Titel

Rys dziejów czeskich

OrtWarszawa 1888 i 1892, 8°, t. II. s. 281 z mapą Czech i 351, po kop. 50
AnmerkungRec. Lewicki Anatol. Kwartalnik historyczny 1889, (III), 542-5.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 749, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rys dziejów serbo-łużyckich / Bogusławski Wilhelm
Epizod z dziejów czeskich z r. 1621.
Albrecht Jan Smirzycki, kartka z dziejów zaburzeń czeskich / Puffke-Lipnicki E.
Krótki rys dziejów literatury polskiej, wyd. 2-gie, przejrzane i powiększone / Doleźan, W.
Welehrad / Justyn Gajsler
Czelakowski Franciszek / Gajsler Justyn
Hanka Wacław / Gajsler Justyn