Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00747
AutorMaliszewski M. J.
Titel

Dzieje rodzonych braci Lecha i Czecha, toż ich bratanka Rusa, (tytuł dłuższy)

OrtStrasburg, 1852, 8°, s. 200 (niedokończone)
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 747, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowiańszczyzna od wyjścia jej z Azyi do czasów Lecha, Czecha i Rusa, podług pośmiertnego dzieła p. t. Pierwsze wieki historyi polskiej / Mickiewicz A.
List brata Rusina do Lecha
Toż. (Odgłosy prawieku, Pythia, Dzwony wieczorne) / Vrchlicky Jarosław. (Dr. Emil Frida)
Rzut oka na dzieje bułgarskie / Papłoński J.
Славяне, ихъ взаимные отношенія и связи. І-ІІІ / Первольфъ И.
Do braci Słowian (wiersz)
Do braci Słowaków, wiersz / Grim Emanuel