Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00744
Titel

Czechy, historya, geografia, statystyka

OrtLwow. 1841, s. 183
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 744, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Statystyka Serbów dolno-łużyckich
Statystyka Podola
Statystyka Białorusi
Kronika literacka. (Ruch literacki w Czechach. Karol Erben, jako archeolog i poeta. Wacław Szolc. Statystyka pism pe-ryodycznych czeskich)
Listy z Czech. (Statystyka i ruch czeski za oceanem, Słowieńcy w Pradze. Składki na rzecz Macierzy szkolnej. Kvapil. Arystokratka w czes. literat. Przekłady z polsk.) / Jelinek Edward
Statystyka katolicyzmu w państwie rosyjskim / Urban J.
Statystyka doktorów Uniw. Jagiellońskiego