Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00741-18
AutorAnczyc Wł.
Titel

Kaplica królewska na Hradczynie

ErschienenTygodnik illustrowany 1860, I, 297
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
Praga
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/54
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 741, s. 29-32
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kaplica polska w Padwie / D. A.
Kaplica Kochanowskich w Zwoleniu / Jastrzębowski, S.
Królewska perła, p. Wiktor Czajewski
Kościół Tyn. / Anczyc Wł. L.
Słowacy / Wł. L. Anczyc
Wiadomość o ludach słowiańskich. W "Książeczce illustrowanej". / Anczyc. L. W.
Co Al-Bekri opowiedział o Słowianach i ich sąsiadach / Łebiński Wł.