Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00741-18
Author(s)Anczyc Wł.
Title

Kaplica królewska na Hradczynie

PublishedTygodnik illustrowany 1860, I, 297
SubjectsSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
Praga
URL (primery)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/54
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 741, s. 29-32
Holdings (in Germany)ZDB Slavistik
PURLCitation link

More like this:

Królewska perła, p. Wiktor Czajewski
Stół królewski
Szos królewski w Polsce w XIV і XV w. / Kutrzeba, S.
Echa z Czech. (Królewski dar dla Pragi. Śmierć Brożika) / Draczek Fr.
Wrażenia z Belgradu. (Po zabiciu pary królewskiej)
Kaplica polska w Padwie / D. A.
Kaplica Kochanowskich w Zwoleniu / Jastrzębowski, S.