Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00672-4
AutorG. Smólski
Titel

Na ziemi Chodów

ErschienenNowa Reforma. Kraków 1904, nr. 208
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
URL (primär)https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/5870#structure
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 672, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Śladem Słowian (Z podróży po Górnej Austryi, po ziemi solnogrodzkiej - Insbruck, Berno Szwajcarskie) / Smólski G.
Na ojczystej ziemi Vrchlickiego / Marya Konopnicka
Słowianie na ziemi madziarskiej / Kirkor A. H.
Ceny ziemi na Wołyniu / Karwicki
Z morawskiej ziemi (notatki) / Ostaszewski-Barański K. dr.
Na ziemi słowackiej. (Przygody i wrażenia) / J. Baudouin de Courtenay
Słoweniec. Z słoweńskiej ziemi