Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00657
AutorSzafarzyk
Titel

O rusałkach p. A. Bielowski

ErschienenRozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1833
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
URL (primär)https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/62426#structure
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 657, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Łoboda i Nalewajko, np. Bielowski A.
Do poety, p. B(ielowski) / Jazykow
O Rezjanach i furlańskich Słowianach, p. Kucharski / Szafarzyk
Письма П. А. Кулиша к О. М. Бодянскому. [Подготовлены А. А. Титовым]
Starodawne halickie grody. Rec. Bielowski August / Ilnicki i Szarańiewicz
Słowiański narodopis, p. z czes. Piotr. Dahlmann / Szafarzyk
Duma o atamanie Podkowie, p. Gorzałkowski A. J. / Szewczenko Taras