Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00640
AutorGrzegorzewski Jan
Titel

Z Ukrainy połabskiej

ErschienenPrzegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1885, IV, 186-205, 387-406; 1886, I. 210-24, 354-67, II. 19-31
AnmerkungToż. oddzielnie 1885, 8, s. 83, kor. 2, p. t. Z kresów polabskich.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/publication/66009
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 640, s. 25-28
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Świadomość narodowa u ludu słowiańskiego / Ew-an (Jan Grzegorzewski)
Ze Słowacyi / Grzegorzewski Jan
Najnowsza powieść z tamtej strony Tatr. / Grzegorzewski J.
Z nad granicy słowackiej. (Projektowana wycieczka do Pesztu i stosunek Polaków do Węgrów) / Grzegorzewski Jan
Za Dunajem (Bułgarya, Serbia, Czarnogóra) / Grzegorzewski Jan (G. B.)
Dwie rocznice czterdziestu i dwóch pokoleń. (O przekł. bibl. Cyryla i Metodego) / Grzegorzewski Jan
O znaczeniu cywilizacyjnem apostolstwa śś. Cyryla i Metodego / J. Grzegorzewski