Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Grzegorzewski Jan lieferte 16 Treffer
1

Z Ukrainy połabskiej

Grzegorzewski Jan - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1885, IV, 186-205, 387-406; 1886, I. 210-24, 354-67, II. 19-31
2

Ze Słowacyi

Grzegorzewski Jan - Ateneum Warszawa. 1887, I, 479-497, II. 302-316
3

Z nad granicy słowackiej. (Projektowana wycieczka do Pesztu i stosunek Polaków do Węgrów)

Grzegorzewski Jan - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1885, nr. 23, s. 9
4

Dwie rocznice czterdziestu i dwóch pokoleń. (O przekł. bibl. Cyryla i Metodego)

Grzegorzewski Jan - Dziennik poznański 1884, nr. 262, 265
5

Z niedawnych dziejów Hercegowiny. Odb. z Kalendarza Nowoleckiego

Grzegorzewski Jan. - Kraków 1883, 8, s. 15, hal. 60
6

Koresp. z Belgradu. (Stosunek stronnictw. Dążenia narodowe. Radykali, król i królowa)

Grzegorzewski Jan - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1885, nr. 35, s. 6
7

Spółczesna Bułgarya. I. Przed i podczas wojny 1877/8.

Grzegorzewski Jan - Odb. z Reformy 1883, nr. 111-114, 119-126, 128, 129
8

Rok przewrotów. Bułgarya 1885-86.

Grzegorzewski Jan. - Lwów 1900, 8, s. 295, kor. 6
9

Pierwszy przewrót Płowdiwski

Grzegorzewski Jan. - Lechita 1908, II, 328, 349, 365, 388
10

Obecne dziennikarstwo bułg.

Grzegorzewski Jan - Nowa Reforma. Kraków 1887. nr. 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44