Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00638
AutorKochanowski J.
Titel

Pierwotna germanizacya Słowian pomorskich

ErschienenBiblioteka warszawska 1897, I. 137-56, 265-92
AnmerkungToż: Szkice i drobiazgi histor. War. 1904.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
URL (primär)http://hint.org.pl/hid=A3070
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 638, s. 25-28
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jusiewicz Witold. Germanizacya Słowian
Filozofia pierwotna (Animizm). / Witort, J.
Kilka słów o Słowiencach pomorskich / Ramułt, S.
Половники поморских уездов в XVI и XVII вв / ДЬЯКОНОВ М. А.
O archidiakonach pomorskich w archidiakonacie pomorskim dyecezyi włocławskiej w XII-XV w. / Fijałek, J.
Obrona hipotezy najazdu jako podstawy ustroju społeczeństwa polskiego w wiekach średnich, z uwzględnieniem stosunków Słowian pomorskich i zaodrzańskich / Piekosiński Franc.
Początki Słowian / Ossoliński J. M.