Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00630
AutorR. D.
Titel

Ludy słowiańskie na ziemiach niemieckich

ErschienenPrawda 1888, s. 258
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 630, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ślady słowiańskie na ziemiach dawnej Recyi i Windelicyi. (Nowa teorya lechicka) / Smólski G.
Ludy zamieszkujące Turcyą europejską. (Czarnogórcy, Serbowie, Bośniacy) / Cortambert R.
Pieśni słowiańskie / J. hr. D-B.
Towarzystwa gimnastyczne w ziemiach słowiańskich / Bałaban Józef
Starożytni Słowianie na ziemiach dzisiejszej Germanii / Majewski Erazm
Szkice z wędrówki po ziemiach słowiańskich / Czarnowski Stan.
Narody na ziemiach słowiańskich przed powstaniem Polski / Lelewel Joachim