Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00617a
AutorKołodziejczyk Edmund
Titel

Z przeszłości słowianofilstwa w Polsce

ErschienenŚwiat słowiański 1909, I. 261-3, II. 45, 147, 306, 380
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
URL (primär)http://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/14323
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 617, s. 25-28
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

T. Szewczenko w pięćdziesiątą rocznicę śmierci / Kołodziejczyk Edmund
Z przeszłości Dubrownika / Zawiliński Roman
Notaty z przeszłości / Bitner. Z.
Z przeszłości i teraźniejszości Łużyc / Parczewska Mel.
Z przeszłości Huszcza na Wołyniu / Wołyniak
Z przeszłości Jezupola i okolicy / Czołowski A.
Z przeszłości i teraźniejszości Kijowa