Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00597
AutorWierzbowski T.
Titel

Instrukcya dla kandytata do słowiańskich dyalektów (Kucharskiego)

ErschienenMateryały do dziejów piśmiennictwa polskiego. Warsz. 1904, II, s. 219-21
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 597, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowiańskie napisy runiczne, listy Jędrzeja Kucharskiego. (Z Dzień. kraj.)
Andrzeja Kucharskiego relacya z naukowej podróży po Słowaeyi (Spiżu) 1828 r., ogłosił E. Jelinek
Zwyczaje, zabobony, przesądy i wierzenia ludów słowiańskich przy budowlach / Polaczek Stan.
O poezyi gminnej ludów słowiańskich
Zbiór pieśni słowiańskich, wyd. przez Tow. czytelni
O czytaniu run słowiańskich (z ryc.) / Łepkowski Józef
Obecny stan nauki o runach słowiańskich / Cybulski W.