Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00597
AutorWierzbowski T.
Titel

Instrukcya dla kandytata do słowiańskich dyalektów (Kucharskiego)

ErschienenMateryały do dziejów piśmiennictwa polskiego. Warsz. 1904, II, s. 219-21
SchlagwörterSłowianofilstwo polskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 597, s. 25-28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O zbliżaniu się dyalektów słowiańskich między sobą. (z Gazet, porań.) / Linde
Sprawa jednostajnej pisowni dla wszystkich ludów słowiańskich
Materyały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich. I. 1398-1600. / Wierzbowski, T.
O zbliżeniu dyalektów słowiańskich między sobą. Z listu Lindego do rosyjskiego ministra oświecenia pod dniem 15 grud. 1839 r.
Odezwa do ludów słowiańskich
Odezwa do miłośników języka i starożytności słowiańskich / (Rakowiecki Ignacy)
Przyczynki do gramatyki porównawczej języków słowiańskich / Holger Pedersen