Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00322
AutorHolger Pedersen
Titel

Przyczynki do gramatyki porównawczej języków słowiańskich

ErschienenMat. i prac. jęz. 1904, s. 165-76
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 322, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Myśli o gramatyce historyczno-porównawczej języków słowiańskich / Kraszewski
O nowym zwrocie w porównawczych badaniach języków słowiańskich / Matejko Franc. Edward
Lekcya wstępna filologii porównawczej słowiańskiej / Papłoński Jan
Historya porównawcza praw słowiańskich / Balzer, О.
Zwyczaje doroczne ze stanowiska mitologii porównawczej / Grabowski Bronisław
Włodycy polscy na tle porównawczem słowiańskiem / Semkowicz Wład.
Pogląd ogólny na wschodnią Europę ze stanowiska geografii porównawczej. (z Tyg. pozn.) / Kz. S.