Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00491
Titel

Jubileusz słowiański Towarzystwa dobroczynności

ErschienenDziennik poznański 1893 nr. 126
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Varia
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/2290
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 491, s. 21-24
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Listy z nad Newy. (Słowiańskie towarzystwo dobroczynności. Turgeniew. Sądy o Nekrasowie. Wiadomości z literatury) / Borakowski Eug.
Jubileusz petersburskiego Towarzystwa słowiańskiego / J. St.
Towarzystwo słowiańskie w Paryżu - protestacya dwóch członków Towarzystwa Demokratycznego Polskiego
Towarzystwa gimnastyczne w ziemiach słowiańskich / Bałaban Józef
Z powodu jubileuszu Towarzystwa historyi i starożytności rosyjskich w Moskwie. (1804-1904) / Mościcki Henryk
Projekt założenia Towarzystwa słowiańskiego w Poznaniu
Ustawy Towarzystwa literacko-słowiańskiego w Wrocławiu