Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00482
AutorKraszewski J. I.
Titel

Próżniactwo, choroba niektórych krajów słowiańskich

ErschienenTygodnik petersburski 1839, s. 314-6
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Varia
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/71242
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 482, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Próżniactwo, choroba niektórych krajów słowiańskich / Kraszewski J. I.
Myśli o gramatyce historyczno-porównawczej języków słowiańskich / Kraszewski
Wyjaśnienie niektórych szczegółów z życia Mazepy
Wykaz niektórych miejscowości śląskich i łużyckich, przezwanych po niemiecku
Sprawozdanie z podróży w r. 1875 w niektórych częściach Podola galicyj / Alth Alojzy
Rzut oka na niektóre punkta historyi powszechnej narodów słowiańskich / Viquesnel A.
Opisanie zabytków niektórych starożytności, odkrytych w zachodnich guberniach cesarstwa rosyjskiego / Eu. Hr. T.