Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00446
Titel

Federacya Słowian

ErschienenDziennik poznański 1906, II, nr. 150, 160, 171
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/2290
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 446, s. 17-20
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kurjer Poznański i Orędownik w sprawie federacyi słowiańskiej / Szulc Kazimierz
Węzeł gordyjski spraw wschodnioeuropejskich (o federacyi sł.) / Szulc Kazimierz
Rosya federacyjna. Sergiusz Szarapow / Siedlecki Adam
Ordynacya sądu kon-federacyjnego przemyskiego z roku 1773. / Pazdro, Z.
Federalizm. Sejmy krajowe, p. Józef Szuster / Awałow Z.
Kilka słów o słowiaństwie i słowiańszczyznę / Bońkowski H. N.
Słowiańszczyzna a słowianofilstwo