Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00426
Titel

Zagadnienia słowiańskie

ErschienenKraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1887, nr. 9, s. 5, nr. 18, s. 5
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
URL (primär)http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/29515
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 426, s. 17-20
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zagadnienia narodowe białorus / Romer M.
Woprosy żizni. (Zagadnienia życia) / Siedlecki Adam
Zagadnienia seksualne, p. A. W(ysocki) / Tołstoj Leon
Bałwochwalstwo słowiańskie / Lelewel Joachim
Runy słowiańskie / Ułaszyn Henryk
Starożytnośći słowiańskie / Żółkiewicz Ant.
Starożytnośći słowiańskie / Jenike L.