Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00412
AutorBartoszewicz Kaz.
Titel

Niemcy czy Moskale?

OrtKraków 1881, 8°, s. 15, hal. 30
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 412, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rzut oka na Hercegowinie / Bartoszewicz Adam
Słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski. (Podług Słownika polsko-niemckiego J. K. Trojańskiego) / Bartoszewicz Dom.
Zgoda z Moskwą / B(artoszewicz)
Co znaczyła i gdzie była Ukraina? / Bartoszewicz Jul.
Zamek bialski / Bartoszewicz J.
Album malownicze Kijowa / Bartoszewicz Julian
Kniaź i książę / Bartoszewicz Julian