Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00403
Titel

Koleje dziejowe zrzeszania się politycznego Słowian północnych do pol. XV. w.

ErschienenKwart. Kłosów. War. 1877, I, s. 1-68
AnmerkungZob. nr. 173.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 403, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Koleje dziejowe zrzeszania się politycznego Słowian północnych do połowy XV w. / Jabłonowski Aleks.
Pogląd na dzieje Słowian zachodnio-północnych między Łabą a granicami dawnej Polski, od czasu wystąpienia ich na widownię dziejową aż do utraty politycznego bytu i znamion narodowych / Sieniawski dr.
Zemsta, okup i pokora na Rusi halickiej w w. XV i pierwszej poł. XVI w. / Dąbkowski Przemysław
Lipa słowiańska. Odezwa do Polaków w przedmiocie połączenia się ze Słowian
Обозрение лютеранских и реформатских общин в России с пол. XV) до нач. XVIII в.
Historya współczesna w programie wykształcenia politycznego / Łoziński, B.
Pierwsze trzy koleje żelazne w Rosyi