Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00391
AutorW. Dz.
Titel

Fantazye słowiańskie

ErschienenCzas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1870, nr. 212 i 213
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication/20747
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 391, s. 17-20
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Fantazye geograficzne na temat ziemi lubelskiej i pódlaskiej / M. U. R.
Bałwochwalstwo słowiańskie / Lelewel Joachim
Runy słowiańskie / Ułaszyn Henryk
Starożytnośći słowiańskie / Żółkiewicz Ant.
Starożytnośći słowiańskie / Jenike L.
Dyalekty słowiańskie / Kucharski Andrzej
Ewangelia słowiańskie