Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00384
Titel

Odezwa słowiańska biesiady w Wiedniu

OrtWied., 20. lipca 1865, 4°, kart. 1
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 384, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Czesi i Polacy w Wiedniu / Witski A.
Piotr Wielki w Wiedniu
Lipa słowiańska. Odezwa do Polaków w przedmiocie połączenia się ze Słowian
Biesiady słowiańskie. (urywek autobiograficzny) / Hodl J. T.
Zgromadzenie słowiańskich studentów w Wiedniu
Czesi w Wiedniu i dolnych Rakuzach / Smólski G.
Jubileusz F. M. w Wiedniu