Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00357
AutorBadeni Jan
Titel

Welehradzkie zjazdy. (Zgromadzenie apost. św. Metodego i Cyryla)

ErschienenPrzegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1893, III, 388-401
AnmerkungToż w odb. 8°, s. 16, hal. 20.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Religia i Kościół
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/publication/66009
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 357, s. 13-16
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Żywot św. Cyryla i Metodego / Tworzymir z Wielkopolski
Tysiąclecie apostolstwa św. Cyryla i Metodego
Uroczystość św. Cyryla i Metodego w Rzymie
Słowianie katolicy, czciciele św. Cyryla i Metodego
Żywot św. Cyryla i Metodego, apostołów słowiańskich / Chotkowski Władysław
O tłómaczeniu Pisma św. na język słowiański przez św. Cyryla i Metodego / Kalina A.
Apostolstwo św. Cyryla i Metodego, oraz początki chrześcijaństwa w Polsce / Zieliński Wład.