Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Religia i Kościół lieferte 245 Treffer
1

Rozprawa o starożytnościach religijnych Słowian

Wiesiołowski - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. 1816, IX, 280
2

O wpływie religii chrześcijańskiej na cywilizacyę Słowian

Jaroszewicz Józef - Dziennik warszawski 1826, VI, 97-135
3

Chrześcijaństwo u Słowian

- Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1834, I, 78
4

O nabożeństwie starożytnych Słowian

Medyński - Pow. pam. 1835, II, 163-77
5

Ewangelia słowiańskie, na którą przysięgali królowie francuscy przy koronacyi swojej

- Wizerunki i roztrząsania naukowe. Wilno. 1840, XVI, 106-47
6

Sprawa słowiańska w Paryżu

- Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1850, X, 722-9
7

Wyjątki z dziejów kościoła polskiego. Stan Słowiańszczyzny przedchrześciańskiej

- Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1850, X, 499 535
8

Religia Słowian w bałwochwalczej epoce

Małecki A. - Kronika rodzinna 1871, s. 257, 277
9

O słowiańskim kościele św. Krzyża i klasztorze Benedyktynów, założonym przez Jadwigę i Jagiełłę na Kleparzu w Krakowie 1390 r.

Krukowski Józef ks. - Kraków 1886, 8°, s. 33, hal. 50
10

Welehradzkie zjazdy. (Zgromadzenie apost. św. Metodego i Cyryla)

Badeni Jan - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1893, III, 388-401