Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00350
Titel

Chrześcijaństwo u Słowian

ErschienenPrzyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1834, I, 78
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Religia i Kościół
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/10535
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 350, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Tołstoja »Chrześcijaństwo i patryotyzm«.
Pogrzeby u Słowian / K. W.
Bałwochwalstwo u Słowian
Początki Słowian / Ossoliński J. M.
Feudalność u Słowian
Federacya Słowian
Apostołowie Słowian / Olechnowicz T. J.