Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00350
Titel

Chrześcijaństwo u Słowian

ErschienenPrzyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1834, I, 78
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Religia i Kościół
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/10535
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 350, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Tołstoja »Chrześcijaństwo i patryotyzm«.
Legendy o Cyrylu i Metodym wobec prawdy dziejowej. Szkic z dziejów chrześcijaństwa u Słowian / Brückner Aleks.
Apostolstwo św. Cyryla i Metodego, oraz początki chrześcijaństwa w Polsce / Zieliński Wład.
Najdawniejsze pomniki chrześcijaństwa na Rusi. / Bołsunowski Karol
Początki biskupstwa krakowskiego. (O Czechach i Morawach i przyjściu chrześcijaństwa do Polski) / Gumplowicz Maks.
Przegląd dziejów Słowian ruskich od najdawniejszych czasów aż do zaprowadzenia chrześcijaństwa
Chrześcijańscy w łościanie w Bułgaryi