Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00341
Titel

Obraz prawodawstwa ludów słowiańskich w czasach najnowszych

ErschienenKwart. nauk. 1835, II, s. 268
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Prawodawstwo
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 341, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przegląd najnowszych prawodawstw Słowian / Maciejowski W.
Historya prawodawstw słowiańskich / Maciejowski Wacław
Najdawniejsze pomniki prawodawstwa słowiańskiego / Kucharski Jędrzej
O najnowszych zmianach w prawodawstwie karnem w Rosyi. Czasowe ograniczenie jurysdykcj i sądu przysięgłych / S. W.
Rys historyczny dawnego prawodawstwa rosyjskiego
O wzajemnych stosunkach prawodawstwa słowiańskiego i germańskiego w czasach najdawniejszych
O najnowszych zdobyczach pieśni ludowych serb. / Kopernicki J.