Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00341
Title

Obraz prawodawstwa ludów słowiańskich w czasach najnowszych

PublishedKwart. nauk. 1835, II, s. 268
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Prawodawstwo
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 341, s. 13-16
PURLCitation link

More like this:

O wzajemnych stosunkach prawodawstwa słowiańskiego i germańskiego w czasach najdawniejszych
W sprawie porozumienia się ludów słowiańskich / Baudouin de Courtenay J.
Odezwa do ludów słowiańskich
Poezya u ludów słowiańskich aż do XIV w.
O poezyi gminnej ludów słowiańskich
Historya literatury i oświaty ludów słowiańskich / Kraiński Wincenty
Obecny stan piśmiennictwa u ludów południowo-słowiańskich / D.