Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00314
AutorPolivka Jerzy
Titel

Czas przyszły w języku starosłowieńskim

ErschienenPrace filologiczne 1888, (II), 175-93
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=104446
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 314, s. 13-16
URL (sekundär)www.ceeol.com (homepage) Iss. 51 (2006) -
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O przyimkach w językach starosłowieńskim, ruskim i polskim / Ogonowski Emil
Gramatyka starosłowiańska / Łoś J.
Wybór tekstów starosłowiańskich / Słoński S.
Nowe lato, uroczystość starosłowiańska. (u Czechów i Łużyczan) / Klatecki Ignacy
Popielnice starosłowiańskie
Gramatyka języka starosłowiańskiego, jakiego Słowian obrządek grecki wyznający w księgach swych cerkiewnych używają / Dobrzański Antoni ks.
Badania o tłumaczeniach pisma świętego na język starosłowiański