Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00314
AutorPolivka Jerzy
Titel

Czas przyszły w języku starosłowieńskim

ErschienenPrace filologiczne 1888, (II), 175-93
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=104446
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 314, s. 13-16
URL (sekundär)nl.zugang.nationallizenzen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Nadchodzi czas. / Feldman Wil.
O przyimkach w językach starosłowieńskim, ruskim i polskim / Ogonowski Emil
Dwie powiastki w literaturze czeskiej w. XV. Rec. Br. Grabowski / Polivka Jerzy
Rozmowy w polskim i rosyjskim języku / Kasprowicz E.; J. Cornet
Łacińskie czcionki w języku ruskim / Łoziński J. ks.
Szyk wyrazów w języku polskim / Nitsch, К.
O języku rosyjskim w nabożeństwie katolickiem / Smoczyński W.