Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach 209001-6 lieferte 11 Treffer
1

Słowiańskie ch = indo-europejskiemu k.

Kalina A. - Prace filologiczne 1888, (II), 767-85
2

Przyczynek do hisloryi konjugacyi słowiańskiej

Kalina A. - Prace filologiczne 1888, (II), 1-84, 353-451, 599-665; 1891, (III), 1-70;
3

Czas przyszły w języku starosłowieńskim

Polivka Jerzy - Prace filologiczne 1888, (II), 175-93
4

Ostatni zwrot w sporze o starożytność rękopisów królodworskiego i zielonogórskiego

Kamiński B. - Prace filologiczne 1888, (II), 479-537
5

Pieśń staroczeska o narodzeniu Jezusa

Karłowicz J. - Prace filologiczne 1888, (II), 578
6

Dialektologie moravska. Rec. Bystroń

Bartosz Fr. - Prace filologiczne 1888, (II), 303-9
7

Dyalektologia czeska na wystawie ludoznawczej w Pradze 1895 r.

Łopaciński H. - Prace filologiczne 1899, (V), 299 -302
8

Porównanie kilku ustępów Biblii Szaroszpatackiej z tekstem staroczeskim Zabłockiego (1476- 78)

Malinowski L. - Prace filologiczne 1893, (IV), 153-72
9

Trzy zabytki słowiańskie w Dubrowniku

Leciejewski Jan - Prace filologiczne 1888, (II), 281-4
10

Przyczynki do nowego słownika języka polskiego. II

Łopaciński, H. - Prace filologiczne. Warszawa 1899 V 3, 681-976.