Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00307
AutorDąbrowski Tomasz ks.
Titel

Języki liturgiczne, słowiański, rumuński i ormiański w obrębie monarchii austryackiej

ErschienenPrzegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1882, I, 22-5, 94-6, 153-6, 213-5, 276-8
AnmerkungToż w odb Stanisławów. 1882, 8°, s. 20.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/571
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 307, s. 13-16
URL (sekundär)buwcd.buw.uw.edu.pl (homepage) Vol. 1 (1871) - Vol. 13 (1883)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O przekładach pisma świętego na języki słowiański / Kucharski Andrzej
Bazylianskie klasztory unickie w obrębie prowincyi białoruskiej / Wolyniak
Różnice między unią a schizmą pod względem dogmatycznym i liturgicznym / Dąbrowski Tomasz ks.
Obrządek Słowiański w Polsce pierwotnej rozważony w świetle dziejopisarstwa polskiego / Szczęśniak W., ks.
Slovansky Przehled. (Przegląd słowiański). Rocznik I. / Ułaszyn H.
Państwowość i prawa historyczno-narodowe w Słowiańszczyznę austryackiej
Первыя славянскія монархіи на сѣверозападѣ / Успенскій Ѳ.