Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00307
AutorDąbrowski Tomasz ks.
Titel

Języki liturgiczne, słowiański, rumuński i ormiański w obrębie monarchii austryackiej

ErschienenPrzegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1882, I, 22-5, 94-6, 153-6, 213-5, 276-8
AnmerkungToż w odb Stanisławów. 1882, 8°, s. 20.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/571
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 307, s. 13-16
URL (sekundär)buwcd.buw.uw.edu.pl (homepage) Vol. 1 (1871) - Vol. 13 (1883)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Bośnia po turecko-austryackiej konwencyi
Przyszłość B. a metoda polityki austryackiej / Marycki Zdzisław
Państwowość i prawa historyczno-narodowe w Słowiańszczyznę austryackiej
Socyologiczne problemy w polityce austryackiej. (O stosunkach socyologicznych u Słowian.) / Gumplowicz Ludwik
Rzut oka na stosunki wychowania narodowego na austryackiem Pobrzeżu / Battaglia Roger
Rys geologiczny północno-wschodniego Podola austryackiego / Olszewski Stan.
Traktat handlowy z Serbii - zwycięstwo agrarne. Słowa wyjaśnienia. Głos szczerego przyjaciela austryackiego rolnictwa