Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach 2259174-6 lieferte 69 Treffer
1

Głagolica i obrządek słowiański

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1876, II, 194-8
2

Języki liturgiczne, słowiański, rumuński i ormiański w obrębie monarchii austryackiej

Dąbrowski Tomasz ks. - Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1882, I, 22-5, 94-6, 153-6, 213-5, 276-8
3

Skutki materyalizmu i rewolucyi. (Słowiańszczyzna Czechy, carat, nihilizm)

Diębicki Z. - Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1871, I, 160-6
4

Religijne pamiątki

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1876, I. 388-90, 470-3
5

Kalinka. Czesi a Polacy

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1881, II. 226-7
6

Wiersz do Polaków w Paryżu, p. Gasztowt

Vrchlicky Jarosław. (Dr. Emil Frida) - Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1882, II, 247-48
7

Uroczystość konsekracyjna biskupa morawskiego

Podolski Ed. - Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1881. II. 62-73
8

W sprawie słowiańskiej pielgrzymki do Rzymu

L. D(ębicki) - Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1881, I, 605-14
9

Głosy rosyjskie z powodu pielgrzymki słowiańskiej do Rzymu

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1881, II, 426-31
10

Cyryl i Metody

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1881, II, 47-61; 95-100; 106-19; 144-66