Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00295
AutorMatejko Franc. Edward
Titel

O nowym zwrocie w porównawczych badaniach języków słowiańskich

ErschienenPrzegląd polski 1867-68. III. 99-106
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/publication/20662
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 295, s. 13-16
URL (sekundär)opacplus.bsb-muenchen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z historyi i literatury języków słowiańskich. O południowych dyalektach słowiańskich
Myśli o gramatyce historyczno-porównawczej języków słowiańskich / Kraszewski
Zarys dziejów literatur i języków słowiańskich / Brückner A.
Przegląd rzeczy słowiańskich / Matejko Franc. Edw.
Postęp i wsteczność w dziedzinie kształcenia się języków słowiańskich / Kotkowski Julian
O poprawności języków słowiańskich od języków germańskich, a w szczególności o wyższości języka polskiego a następnie i rosyjskiego od języka niemieckiego / Forelle Mojżesz
Przyczynki do gramatyki porównawczej języków słowiańskich / Holger Pedersen