Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00210-1
AutorPiekosiński Fr.
Titel

Kamienie mikorzyńskie. (Odb. z dzieła p. t. Studya i rozprawy z dziedziny historyi polskiej i polskiego prawa)

OrtKraków 1896, 8° większa, s. 73, z tabl. kor. 240
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Starożytnośći słowiańskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 210, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kamienie mikorzyńskie / Sobieszczański F. M.
Kamienie mikorzyńskie / Białecki Ant.
Kamienie mikorzyńskie / Przeździecki Aleks.
Nagana i oczyszczenie szlachectwa w Polsce XIV і XV wieku. Studya nad historyą prawa polskiego, wyd. pod red. O. Balzera. T. I. / Semkowicz, W.
Studya nad historyą prawa polskiego. I. 1-3. Wyd. pod red. O. Balzera. Рец. К. Kadlec / Balzer, О.
Z dziejów języka polskiego, objaśnienia do rozprawy W. Makuszewa p. t. »Ślady wpływu rus. na piśmiennictwo staropolskie«. / Kryński Ad.
Słowiańszczyzna od wyjścia jej z Azyi do czasów Lecha, Czecha i Rusa, podług pośmiertnego dzieła p. t. Pierwsze wieki historyi polskiej / Mickiewicz A.