Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Starożytnośći słowiańskie lieferte 9 Treffer
1

Badania starożytności słowiańskich

- Muz. dom. 1835, s. 74
2

Starożytnośći słowiańskie p. H. Bońkowski

Szafarzyk Paweł - Poznań 1844, 8°, I, s. 742, II, s. 788-41
3

Starożytnośći słowiańskie

Żółkiewicz Ant. - Tygodnik petersburski 1839, s. 507-9, 542-4
4

Listy o starożytnośćiach słowiańskich

Wolański Tad. - Gniezno 1845-48, 4°, s. 46
5

Starożytnośći słowiańskie

Jenike L. - Tygodnik illustrowany 1863, I, 104
6

Chrobacya. Rozbiór starożytnośći słowiańskich

Wojciechowski Tad. - Kraków 1873, 8°, s. 341, kor. 9 - Rec. L. Powidaj. Przegląd polski 1873 - 4, I, 282-9.
7

Kamienie mikorzyńskie. (Odb. z dzieła p. t. Studya i rozprawy z dziedziny historyi polskiej i polskiego prawa)

Piekosiński Fr. - Kraków 1896, 8° większa, s. 73, z tabl. kor. 240
8

Starożytnośći słowiańskie rec. Brückner

Niederle Lubor. - Kwartalnik historyczny 1905, (XIX), 109-16
9

O pierwotnych siedzibach i gospodarstwie Słowian w przedhistorycznych czasach

Rostafiński Józef - Kraków Odb. ze Spr. Ak. Um. 1908, 8°, s. 22, kop. 40