Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00208
AutorWolański Tad.
Titel

Listy o starożytnośćiach słowiańskich

OrtGniezno 1845-48, 4°, s. 46
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Starożytnośći słowiańskie
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 208, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rozprawa o starożytnościach religijnych Słowian / Wiesiołowski
Zbiór starożytności słowiańskich w Berlinie
Badania starożytności słowiańskich
Chrobacya. Rozbiór starożytnośći słowiańskich / Wojciechowski Tad.
Odezwa do miłośników języka i starożytności słowiańskich / (Rakowiecki Ignacy)
Zbiorki ze starożytności czesko-słowiańskich. (Bractwo malarskie w Czechach, Popis staropańskich rodów) / Palacki
Starożytnośći słowiańskie p. H. Bońkowski / Szafarzyk Paweł