Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00190
Titel

Jusiewicz Witold. Germanizacya Słowian

ErschienenNiwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny pol. 1901, s. 81
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11800
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 190, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pierwotna germanizacya Słowian pomorskich / Kochanowski J.
Broń przeciwko germanizacyi ziemi słowiańskiej / Protaszewicz Bończa Stan.
Значеніе драмы Бургграфъ (Burggraf) для германизаціи средней Европы / Р(жига), В. Р.
Odezwa naj praktyczniejsza w imieniu zgodniemyślnych, szlachetnych, światłych i doświadczonych Czechów i Lechów do takichże Russów, rządzących i prywatnych, jako do swych bliźnich najbliższych t. j. do swych braci Słowian i jako do jedynych możebnych zbawców Słowian zachodnich, południowych i środkowych, od hańbiącego Słowian ultra-montanizmu i germanizacyi