Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00190
Titel

Jusiewicz Witold. Germanizacya Słowian

ErschienenNiwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny pol. 1901, s. 81
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11800
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 190, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pierwotna germanizacya Słowian pomorskich / Kochanowski J.
Noskowski Witold: Gorkij. Na dnie.
Młodzi paniczykowie, p. Witold Mara. / Mażuranić Fr.
Witold, Wielki Książe Litewski. Studyum historyczne / Kochanowski, I.
Pogrzeby u Słowian / K. W.
Bałwochwalstwo u Słowian
Początki Słowian / Ossoliński J. M.