Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00175
AutorMerczyng H.
Titel

Wiadomości o Słowianach zawarte w dziele etnografa arabskiego Al-Bekri

ErschienenKłosy. Czasopismo ilustrowane 1879, I, 150, 167, 178
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/85171
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 175, s. 7-8
URL (sekundär)digipress.digitale-sammlungen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Co Al-Bekri opowiedział o Słowianach i ich sąsiadach / Łebiński Wł.
Al-Bekri o Polakach / Piekosiński, F.
Niektóre wiadomości o dawnych Słowianach
Nowe źródło dziejów słowiańskich (Al-Bekri) / Z. G.
Wiadomości o dziele K. Kalajdowicza o rękopismach słowiańskich i ruskich w bibl. Tołstoja w Moskwie / J. D.
Nowe wiadomości o Słowianach i Rasach ze źródeł arabskich / F. Z.
O Rusinach w w. X. z rękopisu arabskiego