Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00163
Titel

Pogląd statystyczny na Słowiańszczyznę

ErschienenSłowianin. Dwutygodnik polityczny 1868, I, 57-60
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)https://books.google.de/books?id=fcNfAAAAcAAJ
https://books.google.de/books?id=fcNfAAAAcAAJ&hl=de&pg=PA57
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 163, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pogląd ogólny na wschodnią Europę ze stanowiska gegrafii porównawczej. (O słowiańszczyznę)
Ze Słowiańszczyznę / Wasilewski Leon
O słowiańszczyznę
Opis jeograficzny i statystyczny Węgier: Kroaci
Obraz statystyczny plemion ród słowiańskich stanowiących
Zwrot w Słowiańszczyznę / Mzura J.
Pogląd na dzieje Słowiańszczyzny / Chrzanowski Leon